Monday, March 22, 2010

Bila Zina Menjadi Budaya 3

Manakala batas pergaulan menurut perspektif Islam pula adalah berbeza dan lebih selamat.Islam adalah agama yang syumul dan universal. Demi manjaga kemaslahatan umatnya dari terjerumus kepada kebinasaan,Islam telah mengariskan syariat yang perlu diikuti.Ini semua terbukti dengan segala ajaran yang terkandung didalamnya termasuklah adab yang menyentuh kepada pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Islam mengiktiraf perasaan kasih sayang antara lelaki dan wanita kerana ia adalah fitrah semulajadi manusia namun ia perlulah menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang tersebut pada jalan yang sah dan benar.Bukan menyalurkan rasa fitrah itu pada jalan yang salah dan terkutuk.Maka, Islam telah menunjuk jalan yang selari dengan kehendak syariat iaitu fitrah yang sebenarnya adalah pada jalan perkahwinan.

Punca-punca pergaulan bebas dan seks bebas adalah bermula daripada individu itu sendiri, faktor kekeluargaan yang tidak berapa baik, serta faktor persekitaran.Bagi remaja setiap individu mempunyai perasaan ingin tahu yang amat mendalam.Ini adalah kerana peringkat remaja merupakan satu peringkat fasa peralihan dari dunia kanak-kanak ke dunia orang dewasa.Pada peringkat ini juga mereka mula mempunyai perasaan ingin tahu yang mendalam serta mendorong mereka untuk mencuba dan melakukan sesuatu yang diingini tanpa memikirkan kebaikan dan keburukan sesuatu perbuatan tersebut.